Turistično društvo Selnica ob Dravi - v zrcalu Drave in bogate narave

Najboljši jabolčnik, sok in kis

Najboljši jabolčnik, sok in kis

Objavljeno 29. 4. 2013

27. aprila je Turistično društvo Selnica ob Dravi  izvedlo 2. tekmovanje  za najboljši jabolčnik, jabolčni sok in jabolčni kis.

Na tekmovanju so sodelovali občani Selnice in gostje iz sosednje Podvelke.

Na tekmovanje je bilo prijavljeno: 5  vzorcev  mošta,  8 vzorcev jabolčnega kisa in 5 vzorcev jabolčnega soka.

Najboljši mošt ima KRECENBAHER Andrej iz sosednje občine;  najboljši jabolčni  kis ima DOJNIK Ludvik iz Gradišča na Kozjaku in najboljši jabolčni sok ima DOJNIK Ludvik iz Gradišča na Kozjaku.

Za prva tri mesta v vsaki kategoriji, so bila podeljena priznanja  in praktične nagrade, ki jih je prispevala Turistično društvo in kmetija Lampred-Dojnik iz Gradišča na Kozjaku.