Turistično društvo Selnica ob Dravi - v zrcalu Drave in bogate narave

Otvoritev čevljarske zbirke

Otvoritev čevljarske zbirke

Objavljeno 22. 5. 2013

V soboto, 18. 5. 2013 smo v prostorih podjetja Soven odprli Čevljarsko zbirko, ki je nastala iz dediščine družine Hodnik, zato se jim na tem mestu zahvaljujemo za zaupanje, da lahko zbirko orodja ohranimo in jo tudi predstavimo našim otrokom.

60 let trajajočo obrt je pričel že, 14. 8. 1890 rojeni, oče Ludvik. Svoje obrti se je izučil pri čevljarskem mojstru »Štopaherju« iz Angela pri Gradcu v Avstriji, kjer je še danes čevljarstvo. (Z njimi družina Hodnik še vedno ohranja stike.) Z ženo, po rodu Madžarko in sinom Ludvikom, ki se je rodil 17. 12. 1920 v Jurkovi hiši na Vurmatu, so se selili po bližnji in daljni okolici. Očetova obrt je trajala 40 let in v tem času se je čevljarske obrti izučil tudi sin Ludvik. Mojstrski izpit je opravil leta 1928 v Mariboru pri mojstru Robinšeku. V 20 let trajajoči obrtni dejavnosti je izdelal več kot 2000 novih čevljev (predvsem za vojake, rudarje, lovce…)

Kot zanimivost naj omenim, da je bila takratna cena 1 para čevljev 80 dinarjev, mojster pa je izdelal 2,5 para na dan.

Mojster Ludvik je izdeloval tudi ženske in otroške čevlje. Pri delu so mu pomagali številni pomočniki, izučil pa je tudi več vajencev (Robnik Viktor, Brence Franci, Hartman Franci). V veliko pomoč pa je mojstru bila tudi njegova žena Vida, saj bi brez nje, marsikateri šolar ostal brez popravljene šolske torbe.

V času obrtne dejavnosti mojstra Ludvika je v Selnici ob Dravi delovalo še več čevljarjev (Veler, Tramšak, Požavko – oče in sin, Buhlajtner), danes pa je čevljarska obrt v kraju povsem zamrla.

(Imena krajev in priimke smo zapisali po pripovedovanju.)