Turistično društvo Selnica ob Dravi - v zrcalu Drave in bogate narave

Svetovni dan voda, 23. marec

Svetovni dan voda, 23. marec

Objavljeno 18. 3. 2015

Svetovni dan voda, 22. marec, je bil predlagan na Konferenci Združenih narodov o okolju (UNCED) leta 1992 v Riu de Janeiru, v okviru Agende 21, kot dan namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti na omejenost naravnih vodnih virov in njihovo ogroženost. S tem namenom Združenih narodov vsako leto na ta dan razglasijo temo, ki povzema najbolj aktualno problematiko v povezavi z vodami. S tem spodbujajo vlade držav članic ZN, kakor tudi njihove nevladne organizacije, da do naslednjega leta v duhu razpisane teme pripravljajo raznovrstne dogodke in z njimi opozarjajo širšo javnost na problematiko voda ter s tem povečujejo ozaveščenost ljudi o pomembnosti in ranljivosti vodnih virov. Tema leta 2015 je ” Voda in trajnostni razvoj”. Pokrovitelji letošnjega dneva voda GWP so temo utemeljili na spoznanju, da človeštvo nujno potrebuje vodo, in je kot taka v središču trajnostnega razvoja. Vodni viri in z njimi povezane številne storitve so priložnost za zmanjševanje revščine, ekonomsko rast, in trajnost okolja. Voda daje možnost za zagotavljanje hrane, energije, zdravje ljudi in trajnost okolja, prispeva k izboljšanju socialne dobrobiti ljudi in tako vpliva na biljone ljudi na celem Svetu. Tema naj bi podrobneje spodbujala razmišljanja in ozaveščanje ljudi glede naslednjih problematik:

  • water-healthvoda je zdravje,
  • water-naturevoda je narava,
  • water-urbanizationvoda je urbanizacija,
  • water-industryvoda je industrija,
  • water-energyvoda je energija,
  • water-foodvoda je hrana, in ne nazadnje
  • water-equalityvoda pomeni enakost in enakopravnost.

svetovni_dan_voda_2015

http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_dan_voda

http://www.unwater.org/worldwaterday