Turistično društvo Selnica ob Dravi - v zrcalu Drave in bogate narave

TD Selnica ob Dravi v Mercator centru Maribor

TD Selnica ob Dravi v Mercator centru Maribor

Objavljeno 9. 11. 2014

Na martinovo soboto  je TD  Selnica ob Dravi  predstavljalo lokalne izdelke, posebej pa sta se predstavila tudi bio trgovina Kobanara in Godi mi, ki prav tako prihajata iz Selnice ob Dravi. Srečali ste nas v Mercator centru Tabor v Mariboru.

TD Lenart

TD Lenart

TD Lenart

TD Lenart

TD Selnica ob Dravi

TD Selnica ob Dravi

Godi mi

Godi mi

Godi mi

Godi mi

Godi mi

Godi mi

TD Selnica ob Dravi

TD Selnica ob Dravi

TD Selnica ob Dravi

TD Selnica ob Dravi

Bio trgovina Kobanara

Bio trgovina Kobanara

Bio trgovina Kobanara

Bio trgovina Kobanara

Bio trgovina Kobanara

Bio trgovina Kobanara