Turistično društvo Selnica ob Dravi - v zrcalu Drave in bogate narave

Turistična informativna zloženka Selnice ob Dravi

Turistična informativna zloženka Selnice ob Dravi

Objavljeno 31. 12. 2014

Občina Selnica ob Dravi in CC klub s pomočjo selniških društev in ostalih zainteresiranih pripravljata prvi turistični vodnik (zloženko, ki pokriva geografsko celotno občino) s čim bolj popolnimi podatki in podrobnimi opisi vseh raznovrstnih ponudnikov (turističnih, gostinskih, društvenih, gospodarskih…). V prilogi je ponudba. Vabljeni k sodelovanju!

 

ponudba zlozenka CC klub