Turistično društvo Selnica ob Dravi - v zrcalu Drave in bogate narave

Zahvala

Zahvala

Objavljeno 30. 4. 2013

Turistično društvo se zahvaljuje gospe Luciji Grahor, gospodu Andreju Repolusku in ostalim aktivnim članom, ki so in ki pomagajo pri urejanju ter skrbi za sadovnjak ob vrtcu.